KUORSALON PAIKANNIMISTÄ EIJA LAANTIN MUKAAN v. 1945

Puhtaaksikirjoitus Espoossa 9.4.2010 Markku Arvilommi

 

  

Elokuussa v.1945 allekirjoittanut suoritti Tieteellisten seurojen paikannimitoimikunnan

stipendiaattina paikannimien keruun Vehkalahden pitäjän Kuorsalon saaristossa.

(epävarma tulkinta tekstistä on merkitty kysymysmerkillä / MA)

 

Kuorsalon saari on n. 4 km pitkä ja n. 2 km leveä, metsäinen, maaperältään karu, mutta kaunis saari, jonka koillisrannassa varsinainen kylä sijaitsee n. 1 km. levyisen, saarta mantereesta erottavan salmen rannalla. Saaristo on alueeltaan

n. 70 km2 laajuinen, mutta kuorsalolaisilla on kalastusvesiä kaukana parinkymmenen kilometrin päässä Majakartissa ja sen ympärillä olevilla matalilla.

Uusimatala ja Esanmatala ovat sijoitetut Kuorsalon nimilippujen joukkoon, sillä sain ne Kuorsalossa tietooni ja ne kuuluvatkin "kuorsalolaisille". Sensijaan Majakartti,

Topin matala, Puuro?, Sääri? ja Välihelli ovat Tammion lippujen joukossa, koska "tammiolaiset" tuntuivat ne omistavan itselleeen nykyään huolimatta siitä, että ne

eivät alunperin heille kuulu. Tammiolaisilla on tällaiseen? nykyään suuremmat mahdollisuudet kuin ennen, kun Kuorsalosta polttoaineen vähyyden vuoksi ei

voida tehdä pitkiä kalastusmatkoja.  -  Vaskosaaren suurin osa ja koko Vähä-Vaskosaari kuuluisi myös kuiorsalolaisille, mutta sekin kuten Majakartin "maat" kuuluu läheisemmin Tammioon ja näytti todellisuudessa olevan nykyään tammiolaisten omaisuutta. Isojakokartassa ne ovat kyllä merkityt Kuorsaloon kuuluviksi.

          Kuorsalo kuuluu myöskin Vehkalahden seurakuntaan kuten Tammiokin eikä

siellä siis ole kirkkoa. Kansakoulu on sensijaan ja sinne toistaiseksi lapsiakin toisin kuin Tammion koulun laita on.

Kuorsalon kylän alue on erittäin kumpuilevaa kalliomaastoa. Mitään kujia ei voi rakentaa, kinttupolut vain kulkivat ristiin rastiin. Vieras ihmettelee kuinka kuorsalolaiset syyspimeitten aikana osaavat liikkua kylässään syöksymättä esimerkiksi kaupan kalliolta mereen tai kompastumatta Haminanpohjan louhituista kivistä tehdyllä sillalla ja putoamatta veteen.

Kylän taloja tarkastellessa huomaa mantereen täällä olevan lähellä, sillä rannoilla näkyy vaaleita taitekattoisia taloja. Vanhat saaristolaistalot ovat kuitenkin enemmistönä ja kuten Tammiossakin ne ovat enimmäkseen keltaisia tai vihreän valkeita. Kokonaiskuva kylästä on aivan erilainen kuin Tammion aukea kylämaisema tarjoaa: se on vehmaampi, paikoin talot pilkistelevät puitten lomasta

ja kaikkalla on enemmän kasvullisuutta, enemmän vihreyttä kuin kauempana merellä olevilla saarilla. Avointa meren ulappaa eivät muut kuorsalolaiset myös näe paitsi itäpääläiset pienen pilkahduksen. Jopa ilmastokin tuntuu mantereelliselta.

          Kuorsalossa on oikeastaan 3 kylää. Varsinainen suuri kylä on 3-osainen; Tallouri, Vekka ja Itäpää. Vastakkaisella puolella saarta on Leerviikki Saunasaaren suojaan piiloutuneena. Siinä on vain 5 taloa. Mutta kolmas kylä on sitäkin tyhjempi,

siinä kyhjöttää enää vain muutama lato ja kujat leikkaavat toisiaan niiden välitse.

Itäpuolen kylässä asuu vielä 86-vuotias Karoliina Mäkelä, joka 26-vuotiaaseen asti on asunut Vanhankylän viimeisessä talossa, josta ei enää ole jäljellä kuin nurmettunut kumpu ja kivijalka.

          Nykyisen saaren kylän talojen iästä en saanut tietää juuri mitään kuten Tammiossakin oli laita. Ainoastaan yhden talon ikä tuli tarkemmin määritellyksi, nim. n. 125 vuotta vanhan, entisen merikapteeni Siparin nyk. Aleks. Arvi-Lommin talon Tallourin Kallioniemessä.

          Vanhuksia Kuorsalossa oli vain muutama ja heistä neljältä sain varsin paljon tietoja. He olivat 80 v. Maria Sofia Arvi-Lommi, 78 v. Albertina Sipari, n. 60 v. Taavi Lommi ja n. 70 v. Matti Sipari, joka asui Leerviikissä. Viimeksimainittu tuntui parhaiten säilyttäneen vanhan kieliasun. Hänen suussaan vielä d -- r, esim. " se on siin paastoluoron kohral, irän puolel". Ehkä yksinäisellä elämällä Leerviikissä on osuutensa tähän hänen "vanhoillisuuteensa". - Lisäksi sain eräiltä nuoremmilta, varsinkin naiisilta lisätietoja "oman maan" soista ja marjamaista.

         

Kuorsalo kuten Tammiokin kuuluu ruotsalaisperäisten saaristonimien alueelle. Siellä on -holma, -holmi, -skeri, -keri, -ouri, -inki-loppuisia nimiä runsaasti saarten ja karien nimissä. Lahtien nimissä taas ovat -viikki, -hamina, ja -luuvi-loput tavallisia. Muutamat kallioitten ja niittyjen nimet ovat erikoisia: Matrukanvuori, Ummiskallio, Yniön kallio, Ratukaski ja Räsmöset.

          d oli nuoremmilta kadonnut, vanhuksilla oli r vielä sen sijalla, kenelläkään muulla ei kuitenkaan niin säännöllisesti kuin mainitulla Matti Siparilla. Esim. pajaluoros, lährepellos, vekanlahres jne.

          Kuorsalossakin olivat diftongit avautuneet kuten Tammiossa esim.: kuarsalo,

paastoluato, esan sua, samoin samoin oli muutos ea -- ia, (eä -- iä) tavallinen: korkia kallio, niin myös ie -- ia, ie -- iä: hiatalahti, hiano hiata, niäm, piän..?. Nämä siirtymät ovat häviämässä.

         

          ...........           (rivi kadonnut)

           ...........          ensker, viesker, niäm, ristniäm.

         

Mon. genetiivissä kehitys ie -- i (pitkä), esim. paattiinpäällyksen sua.      

          Yks. partitiivissa ea -- ee --ii, esim. patin lampii / -lammii, kivikköniämii, ja

ia -- ii, esim. kivikkökarii.

          Sisäisistä ja ulkoisista paikallissijoista käytetään säännöllisesti inessiiviä saarista ja kareista paitsi seuraavissa tapauksissa:

                                oltii pörstingil verkoil

                                oltii sontouril verkoil ja

                    oltii saunasaarel marjas

Säännöttömyyttä paikallissijojen käytössä on erittäin paljon niemien nimissä, joista eräät ovat kuitenkin aina jommassakummassa määrätyssä joko sisäisessä tai ulk. sijasssa: esim. aina kuuli sanottavan " ristniämes, mutta vekan niemell".

 

 Luettelo Vehkalahden pitäjän Kuorsalo saariston paikannimistä.

 

Saaret:                                                                        Karit ja luodot

                    Aarholmi                                                                       Aarholmin luoto

                    Houtere                                                                         Enskeri

                    Kuorsalo                                                                       Haapakari

                    Lehtinen                                                                       Häräpourit

                    Metsäluoto                                                                   Itähelli

                    Muholma                                                                      Lotouri

                    Paastoluoto                                                                 Moorinkluoto

                    Pampholma                                                                 Muusouri

                    Pitkäkotka                                                                    Paastoluodon karit

                    Pitkäluoto                                                                     Pajaluoto

                    Pörstinki                                                                       Pitkänkotkan hellit

                    Raakinsaari                                                                  Pohjoispään kari

                    Reiholma                                                                      Raviikin itähellit

                    Saunasaari                                                                  Ristniemen karit

                    Uutouri                                                                          Ränninki

                    Vaska                                                                            Rääsouri

                                                                                                            Selkäluoto

                                                                                                            Sontouri

                                                                                                            Vieskeri

                                                                                                            Vatingit

                                                                                                            Vatinki (Enskeri)

                                                                                                             Lehtisen vatingit

 

Kivet:

                    Lommin kivi

                    Lähdekivi

                    Numerokivi

                    Pumperin kivi

                    Reiholman kivet

                    Ristniemen suurikivi

                    Selkäkivi

                    Vasikkaluoto

 

Matalat:

                    Esanmatala

                    Liisanmatala

                    Ränninginmatala

                    Tolska?

                    Uusimatala

 

Salmet:

                    Leerviikin salmi

                    Lehtisen salmi

        Rääsourin salmi

        Salmi

                    Vaskan salmi

 

 

 

Niemet:                                                                       Lahdet:       

                    Heinäkallion niemi                                                     Haminan pohja

                    Iikluuvin niemi                                                             Hietalahti

                    Kakkonokka                                                                Iikluuvin pohja

                    Kallioniemi                                                                  Kulushaminan pohja (Kunus?/MA)

                    Kivikköniemi 1                                                            Launosen koukku

                    Kivikköniemi 2                                                            Laviikin pohja

                    Latoniityn niemi                                                          Mikkelviikki

                    Launasin niemi                                                           Mäkelän pohja

                    Lounatpää                                                                   Pieni lahti

                    Mäkelän niemi                                                            Piikaviikki

                    Natourin niemi                                                            Pohjoispään lahti

                    (Otusteini)                                                                    Puuviikki

                    Ourin niemi                                                                  Puuviikin lahti

                    Patinniemi                                                                   Ropun lahti

                    Pitkäniemi                                                                   Ränningin lahti

                    Pohjoispää                                                                  Savilahden pohja

                    Puuviikin luoto                                                             Seiväsperin pohja

                    Raviikin niemi                                                             Suuren kiven lahti

                    Raviikin puokkiniemi                                                  Säynelahti

                    Reitviikin niemi                                                           Tenkluuvin pohja

                    Ristniemi                                                                     Vanhankylän lahti

                    Ropun niemi                                                                Vekan lahti

                    Ränningin niemi            

                    Rääsourin rivi                                        Kalliot, kankaat ym:        

                    Salmen niemi                                                             Ellankallio

                    Saunanaluksen niemi                                                Ellunkallio

                    Sumppunokka                                                            Iiviikin vuori

                    Vekan niemi                                                               Korkea kallio

                                                                                                         Korsperin kallio                                                    

Rantakaistaleet ja apajat:                                                             Kukkurakallio 1

                    Ahomatala                                                                  Kukkurakallio 2

                    Ellun apaja                                                                  Latokallio

                    Hieno hieta                                                                 Lommin kallio

                    Hieta-apaja                                                                 Lompkan kallio

                    Jyrkän alus                                                                  Maitokallio

                    Launasin hiekka                                                         Matrukanvuori

                    Launasin ranta                                                            Moosen mäki

                    Lehtisen takaranta                                                      Naanamuorin tupa

                    Maantausta                                                                  Norstian kallio

                    Niemen tausta                                                             Pitkät kalliot

                    Norstianrannan apajakallio                                        Punainen kallio

                    Norstian ranta                                                              Ratukasken kallio

                    Oulanti                                                                          Repokangas

                    Salmen apaja                                                              Ristniemen kangas

                    Savisilmä                                                                     Salmenkallio

                                                                                                          Salmenkalliot

                                                                                                                               

                                                                                                          

                    Saukkovuori

                                                                                                            Suljukallio

                                                                                                            Timpermannin kangas

                                                                                                            Ummiskallio         

                                                                                                            Uunikallio

                                                                                                            Vanhankylän kartano

                                                                                                            Vironvuori

                                                                                                            Yniön kallio

 

Pellot:                                                                                               Suot:

                    Haasiapelto                                                                 Esan suo

                    Kaalimaa                                                                      Heinäsuo

                    Lähdepelto                                                                   Kanervasuo

                    Myllypelto                                                                      Kärrinsuo

                    Naapuriniitty                                                                 Mari

                    Ohramaa                                                                       Paattienpäällyksensuo

                    Ojamaa                                                                         Patinlampi

                    Ratukaski                                                                      Patsaun ropakko

                    Räsmöset                                                                     Piensuo

                    Suonpää                                                                       Poikasuo

                    Takaojamaa                                                                 Raviikin suo

                                                                                                           Ristniemen suo

                                                                                                           Suursuo

                                                                                                           Tenkluuvin suo

                                                                                                            Verkkomussuo

 

Kylä:

                    Itäpuoli

                    Leerviikki

                    Tallouri

                    Vanhakylä

                    Vekka          

 

Vesialueet:

                    Kotkan selkä

                    Norssisyvä

                    Pohjasselkä

 

 

 

Anno 1945

Eija Laanti